Tummar tangerar pekfingervalsen

Text:

Vi blir allt snabbare på att tumma fram text på våra mobiler. Skillnaden i skrivhastighet minskar också stadigt mellan dem som skriver på fysiska tangentbord och dem som skriver på mobilskärmar. Snabbast på mobilskrivning är 10–19-åringarna.

Finska, brittiska och schweiziska forskare har utfört det största snabbskrivartestet hittills, med över 37 000 deltagare. Dessa har fått visa hur flinka skribenter de är, både på tangentbordet och på mobilskärmen. De som använde tummarna för att skriva på skärmen kom upp i 38 ord per minut i snitt, viket bara är 25 procent långsammare än de som gjorde motsvarande test, med ett eller flera fingrar, på ett vanligt tangentbord. På ett sådant kan man i teorin komma upp i cirka 100 ord per minut. Men i själva verket är det få som kommer upp i den hastigheten; de flesta når i dag runt 35–65 ord per minut.

Forskarna förutspår att vi kommer att bli allt mindre skickliga på att hantera ett fysiskt tangentbord. Dessutom utvecklas ”smarta tekniker”, som autokorrektion av text, i allt raskare takt. Detta gör att det i sinom tid inte kommer att vara någon skillnad i hur snabbt vi skriver på de olika digitala enheterna.

Den snabbaste mobila tvåtumshastigheten i testet var hela 85 ord per minut. En avgörande faktor för hur snabbt deltagarna kunde skriva på mobilen var om de använde ett finger eller två tummar för att skriva. De som använde tummarna kom upp i ansenligt högre hastigheter än enfingerskribenterna. Att slå på autokorrektionen av ord snabbade också upp textproduktionen, medan den funktion som föreslog ord under skrivandet inte hade någon sådan effekt.

Här kan du själv testa din skrivhastighet!

Maria

Foto: Istockphoto