Talar framtiden för de, dem eller dom?

Text:

Frågan om de och dem har blivit den kanske hetaste språkriktighetsfrågan på senare år. Svensklärare vittnar om att de måste ägna allt mer tid åt att lära ut skillnaderna mellan subjektsformen de och objektsformen dem. Samtidigt är det allt fler som uppmärksammar felaktig användning av de och dem.

I Språktidningen 5/2019, som delas ut till prenumeranter i veckan, skriver språkvetarna Susanna Karlsson och Lena Lind Palicki att en reform troligen kryper allt närmare. I de senaste årens debatt har det kommit förslag på både enhets-de och enhets-dom. I talspråket är det uttalet dom som dominerar. Men i skrift har formen dom inte riktigt släppts in i finrummet. Språkrådet skriver att dom signalerar talspråklighet och vardaglighet:

Den som använder dom riskerar att uppfattas som en person som inte behärskar standardnormen.

I stilrutan i Svensk ordbok kommenteras formen dom:

För närvarande kan den dock knappast användas i skrift utan att texten får en mycket vardaglig prägel.

Hur ser framtiden ut för de, dem och dom? Kommer det en reform – och blir det i så fall en övergång till enhets-de eller enhets-dom? Rösta här intill!

Anders

Illustration: Jens Magnusson