Språkfamilj kan ha uppstått på Kinas slätter för 7 200 år sedan

Text:

Den sinotibetanska språkfamiljen är den näst största i världen. Nu tror forskare att de har spårat dess rötter tillbaka till hirsodlande bönder i Kina för 7 200 år sedan.

De sinotibetanska språken talas av omkring 1,4 miljarder människor. Där ingår bland annat kinesiska, tibetanska och burmesiska. Bara den indoeuropeiska familjen är större med språk som talas av cirka 3,2 miljarder människor.

I den sinotibetanska familjen ingår över 400 språk. Men bland forskare finns olika uppfattningar om exakt hur vissa språk är besläktade. Och språkfamiljens ursprung är inte helt klart.

Nu tror sig en tvärvetenskaplig forskargrupp ha löst gåtan om språkfamiljens rötter. De finner ursprunget bland hirsodlande bönder på slätterna i norra Kina. Den här språkfamiljens rötter började enligt forskarna gro för 7 200 år sedan.

Slutsatsen drar de efter att ha jämfört det basala ordförrådet i 50 levande och utdöda sinotibetanska språk. Studien visar inte bara släktskap mellan ord och hur de vandrat mellan de olika medlemmarna i språkfamiljen. Den visar också hur vissa språkljud är besläktade.

Dateringen har gjorts med hjälp av datorprogram. Forskarna poängterar att det rör sig om uppskattningar. För att med säkerhet kunna fastställa en tidpunkt krävs nya rön och ytterligare forskning.

I arbetet har de bland annat tagit hänsyn till hur jordbruket utvecklats i regionen. En utgångspunkt för studien är just att förändringar i jordbruket också återspeglas i språket.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Anders

Foto: Pixabay