Stilometri ger Tolkien rätt om Beowulf

Text:

Beowulf skrevs av en enda författare. Det fastslår forskare vid Harvard university, USA. Och ger därmed J.R.R. Tolkien rätt i debatten om vem eller vilka som står bakom hjältedikten.

Länge var det många som trodde att Beowulf var ett verk som sytts ihop av en mängd olika källor. Ett antal författare skulle alltså ha bidragit till den hjältedikt som kommit att bli något av ett engelskt nationalepos. En som kritiserade teorin var J.R.R. Tolkien. I en uppsats från 1936 argumenterade han för att Beowulf i själva verket skrivits av en enda person. Ett av hans tyngsta argument var den konsekventa skildringen av kristendomen i Beowulf.

Frågan är fortfarande aktuell. Men nu tror sig forskare vid Harvard ha löst gåtan. För att analysera Beowulf har de använt sig av stilometri.

Stilometri går ut på att med statistiska metoder undersöka vem som skrivit en text. Forskarna har bland annat studerat ordval, bokstavskombinationer och rytm. Slutsatsen är att Beowulf är så språkligt konsekvent att det rimliga är att hela eposet skrivits av en och samma person.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Human Behaviour.

Anders

Foto: Wikimedia Commons