Trump har triggat uttryck för pinsamhet

Text:

Ordet cringe betyder ’pinsam’, och har lånats in i svenskan från engelskan. Ordet förekom i blygsam omfattning i svenska sammanhang fram till 2017, då det ökade drastiskt – och kom med på Språktidningens och Språkrådets nyordslista.

Anledningen till denna plötsliga cringe-explosion kan stå att finna i installationen av en viss president på andra sidan Atlanten. Forskare i marknadsföring har konstaterat att olika uttryck för embarrassment, ’pinsamhet’, har ökat med 45 procent i det amerikanska Twitterflödet efter det att Donald Trump intog sitt ämbete 2017. Och eftersom svenskar gärna influeras av amerikanska medier – sociala och andra – är det inte omöjligt att det är därför som cringe har fått ordentligt fäste i svenskan under motsvarande period.

Kopplingen mellan uttryck för pinsamhet på Twitter och Donald Trump gjordes av forskare från amerikanska Michigan State University och de tyska Universität zu Lübeck och Goethe Universität. Dessa kunde urskilja tidpunkter mellan 2015 och 2017 då folk gav ovanligt mycket utlopp för sina pinsamhetskänslor. Forskarna samlade in inläggen i sin helhet, och gjorde ordmoln av innehållet, för att kolla vilka ord som oftast associerades med bland annat cringe och embarrassment.

Ett överväldigande resultat var att ökningen av pinsamhetssköljningar på Twitter hängde tätt samman med Donald Trump, precis efter det att han hade kommit till makten.

I engelskan förekommer cringe i vardagliga sammanhang, såväl som adjektiv, substantiv, verb och utropsord. Cringe är också beteckning för en speciell genre av pinsamma komedier. På svenska används dessutom adjektivformen cringeig och verbformen cringea, med betydelsen ’reagera med obehag för att något är väldigt pinsamt’.

Maria

Foto: Pixabay