Roboten lyssnar när barnet läser

Text:

Läshundar, eller bokhundar, är en beprövad undervisningsmetod för att få barn att känna läslust. En särskilt tränad terapihund får då sitta intill barnet, som får läsa högt för den. Hunden dämpar prestationsångesten, skapar förväntan, glädje och trygghet.

Men det har visat sig att läskompisen inte alltid måste vara en levande varelse. Forskare vid University of Wisconsin-Madison i USA har konstruerat en robot, Minnie, som sällskap till mellanstadiebarn vid högläsning. Läsroboten verkar ha en liknande effekt som hundarna på barnens entusiasm inför lässtunderna. Efter två veckor tillsammans med Minnie har barnen också gjort tydliga framsteg i sin läsning.

Barn lär sig helt enkelt bättre med en vän vid sin sida – en vän som inte dömer eller kritiserar, utan bara får läsaren att slappna av och koncentrera sig. De amerikanska forskarna kallar detta för social inlärning.

Minnie är programmerad för att bli en intresserad lyssnare. När barnen läser för roboten kan den följa med i handlingen – och till och med reagera adekvat på viktiga delar i historien.

Maria

Fotnot: Ett reportage om bokhundar och deras effekt på barnens läslust skrev Språktidningen 2017.

Foto: University of Wisconsin-Madison/Wisconsin HCI