Språkfråga tar plats i isländsk abortdebatt

Text:

Agnes M. Sigurðardóttir motsätter sig inte bara förslaget om att tillåta aborter till och med tjugoandra graviditetsveckan. Islands biskop motsätter sig dessutom att det i lagen om abort ska talas om þungunarrof (ordagrant ’graviditetsavbrott’) i stället för fóstureyðing (’fosterförstörelse’).

På Island har ett förslag om ändrad tidsgräns för abort också blivit en språkfråga. Förslaget kommer från hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir. Hon vill att tidsgränsen för abort ska förlängas från dagens 16 till 22 veckor.

Hon föreslår även en rent språklig ändring i lagtexten. Svandís Svavarsdóttir vill ersätta fóstureyðing med þungunarrof. Båda orden betyder ’abort’. Vissa motståndare till förslaget hävdar dock att det föreslagna bytet till þungunarrof , som ordagrant alltså betyder ’graviditetsavbrott’, syftar till att trivialisera ingreppet. Därför vill de behålla fóstureyðing, ’fosterförstörelse’.

En av motståndarna är biskop Agnes M. Sigurðardóttir. Hon skriver i ett remissvar att hon anser att det är missvisande att tala om þungunarrof och att fóstureyðing bör finnas kvar i lagtexten:

Det nya begreppet syftar inte på något sätt på det liv som så sannerligen bärs under hjärtat och är ett embryo till en ny människa. Enligt vår kristna tro är livet heligt, en nådegåva som Gud ger och Gud tar. Det är människans uppgift att vaka över det och skydda det med all kraft och ha respekt för den personliga integriteten, skapelsen och skaparen. Det är missvisande att använda detta nya begrepp i detta känsliga sammanhang eftersom begreppet inte syftar på detta växande nya liv.

Agnes M. Sigurðardóttir är även motståndare till att förlänga tidsgränsen för abort.

Anders

Foto: Pixabay