En verkligt poppis ändelse

Text:

Minst sedan 1800-talet har vi kunnat gå på kondis och njuta av bakelser och annat godis! (Foto: Pixabay)

”Kom nu din slöis, vi kommer försent till föris! Sätt på dig galonisarna!”
I svenskan är -is en av de vanligaste och mest produktiva ändelserna, eller suffixen. Man kan hänga på ett –is på både substantiv och adjektiv. Substantiven förskola och galonbyxor blir föris* och galonisar, medan adjektivet slö blir slöis. Dessutom kan man bilda både adjektiv och substantiv med hjälp av –is. Adjektivet flintis är till exempel bildat av substantivet flint. Och en hel fras kan sammanfattas i ett enda substantiv på –is, som snackis, av ’något alla pratar om’.

Suffixet –is började bli vanligt i svenskan vid 1800-talets slut. Orden tjockis, för ’tjock person’, och kondis, för ’konditori’ är från den tiden. Trots att suffixet har långt över hundra år på nacken har alla –is-ord en vardaglig, lite slängig karaktär. Det kan bero på att de första –is-orden uppkom som slangord i studentkretsar, och att de därför har kvar något av sin slangkänsla. Ibland har –is-orden också en prägel av diminutiver, det vill säga avledda ord som betecknar något mindre av det som ursprungsordet betecknar. Galonisar kan till exempel uppfattas som en lite mindre variant av galonbyxor.

Malin Lillieros, som är svensklektor vid universitetet i Poznan, Polen, har samlat ord över 80 ord på -is i en lista. Där har hon också angett de ord och fraser som –is-orden är bildade av. Språktidningen har fått ta del av denna lista! (Kommer du på fler?)

Maria

Ordbildning: Svenska slangord med suffixet –is

Egentlig betydelse Slangord
1. En godsak godis
2. En kompanjon/kamrat kompis
3. En bästa vän/kompis bästis
4. En knäpp/dum person knäppis
5. En skådespelare skådis
6. En hemlighet hemlis
7. Ett mellanmål/en mellanöl mellis
8. En loppmarknad loppis
9. En känd person kändis
10. En feg person fegis, tunnis
11. En flintskallig person flintis
12. Avundsjuk avis
13. Rädd, så att man skakar skakis
14. Svartsjuk svartis
15. Bakfull bakis
16. Populär poppis
17. En ”mjuk” man (ofta pejorativt) mjukis
18. Berg-säkert bergis
19. Brådskande, bråttom brådis
20. En som uppträder misstänksamt, skumt skummis
21. Gratulationer! Grattis!
22. En lodare, lösdrivare, luffare lodis
23. En maskerad maskis
24. En tandläkare tandis
25. Ett knytkalas knytis
26. En kondom kådis
27. En buskteater, bondkomik buskis
28. Vara neddekad, vara på glid dekis
29. Något alla pratar om snackis
30. En person boende på landet (ofta pejorativt) lantis
31. En stamgäst stammis
32. Lite bakom flötet, dum i huvudet, obildad, outvecklad – rudimentär rudis
33. En råtta rådis
34. Att vara så nervös att man nästan gör i byxorna byxis
35. Vaktmästare vaktis
36. Alkoholist alkis
37. En okänd, dold, betydande person doldis
38. En tjock person tjockis
39. Ett sladdbarn, att komma sist, på sladden sladdis
40. Ett hastigt avklarat samlag alt. en snabbtitt på något snabbis
41. En knubbig person knubbis
42. En skräckfilm skräckis
43. En person som vill strida/kriga (ofta pejorativt) stridis
44. En permission permis
45. En person i yngre tonåren som uppvisar omoget beteende (pejorativt) fjortis
46. En folkhögskola/folköl folkis
47. Ett daghem dagis
48. Ett fritidshem fritids
49. En lekskola lekis
50. En fjärrkontroll fjärris
51. Bordtennis/ping-pong pingis
52. En chaufför chaffis
53. En trumspelare trummis
54. En målvakt målis
55. En rolig historia som handlar om sex. Att vara fräck, att göra så andra blir irriterade. fräckis
56. Att gå tillsamman, att ha sällskap sällis
57. En tråkig person, hänger inte med på äventyr eller bus. torris
58. En bundsförvant bundis
58. En pensionär panschis
59. En filmstjärnebild filmis
60. Ett ”daghem” på natten nattis
61. Tjenare! Tjenis!
Övrigt; platser, personer, företag mm
Medborgarplatsen Medis
Rålambshovsparken Rålis
Tandläkarhögskolan Käftis
Socialhögskolan Sopis
Musikaliska akademin Ackis
Ingmar Stenmark Stenis
Stålmannen Stålis
Sven-Göran Eriksson Svennis
Beckomberga Beckis
Saltsjöbaden Saltis
Mallorca Mallis
Ett svenskt musikpris Grammis
Festlig läsk Champis
Saft i pappförpackning Festis
F.d. livsmedelsbutik Sabis
Motionsförening Friskis och Svettis
Lite barnsliga:
En person som härmas härmis
Ett suddgummi suddis
Ett kuddrum på dagis kuddis
En person som klantar sig klantis

*Fotnot: Föris används numera allt oftare i stället för dagis, eftersom förskola sedan 1970-talet har ersatt daghem i Sverige. Förskolan har, till skillnad från de tidigare daghemmen, en läroplan som definierar pedagogiska mål med verksamheten.