Toxic är årets engelska ord

Text:

Sökningarna på ordet ökade med 45 procent under 2018. Och det återspeglade det år som snart gått. Därför valde Oxford Dictionaries toxic, ’giftig’, till årets ord.

När Oxford Dictionaries utser årets ord är redaktionen ute efter ord som på något sätt speglar samtiden. I år föll alltså valet på toxic. Ett skäl är att ordet använts på så många olika sätt.

Oxford Dictionaries har bland annat undersökt kollokationer, i det här fallet de sammanhang där toxic förekommer. Vanligast är toxic chemical. Därefter följer toxic masculinity, toxic substance, toxic gas, toxic environment, toxic relationship, toxic culture, toxic waste, toxic algae och toxic air.

Adjektivet toxic lånades in i engelskan under 1600-talet. Ursprunget är grekiskans toxikon. Till engelskan kom ordet via latinets toxicum och franskans toxique.

Övriga kandidater var big dick energy, cakeism, gamon, gaslighting, incel, orbiting, overtourism och techlash.

Anders

Foto: Pixabay