Så skiljs asgarv från överlagt fniss

Text:

Det går att höra skillnad på ett spontant skratt och ett skratt som frambringas mer medvetet, fastställer kognitionsforskare.

Att skratta grundläggande för alla människor. Detta fascinerar forskaren Greg Bryant vid University of California, som i en studie konstaterar att vi kan höra skillnad på olika skratt. Det som uppkommer som en spontan reaktion på något festligt har en annan ljudkvalitet än det medvetet producerade skrattet. Det okontrollerade skrattet ligger högre i frekvens, ljudstyrka och består av en serie oartikulerade ljud.

Detta påminner om hur småbarn skrattar – något som nederländska forskare i psykologi har tittat närmare på. De har också funnit någonting speciellt med hur de allra yngsta bebisarna skrattar. Till skillnad från lite äldre barn och vuxna, skrattar spädbarnen på både in- och utandning. En teori är att anledningen till att man skrattar förändras med åldern – och det kan ha med språkinlärning att göra.

Det medvetna, ”vuxnare”, skrattet skapas i samma del av hjärnan som kontrollerar tungan och läpparna – vår talapparat. Detta skratt kan man alltså betrakta som en del av språket. Vår förmåga att identifiera olika typer av skratt är också universell, enligt Greg Bryant, som har prövat saken på 884 testpersoner från 21 länder.

Maria

Foto: Pixabay