Hundar reagerar starkare på okända ord

Text:

Ett okänt ord triggar mer aktivitet hos en hund. Hos människan är det tvärtom. Skillnaderna kan bero på hundens vilja att förstå människan. Det skriver forskare i en studie publicerad i Frontiers in neuroscience.

Tolv hundar kallades in till ett försök vid amerikanska Emory university. Forskarna kontrollerade att hundarna kunde skilja på benämningar på olika föremål. Tillsammans med ägaren fick de i uppgift att känna igen olika föremål. Uppdraget bestod i att hämta exempelvis leksaken Piggy eller leksaken Monkey.

Men ägarna använde inte bara bekanta ord som Piggy och Monkey. Då och då ställde de hundarna inför helt nya ord – och då det rörde sig om bokstavskombinationer som inte bildade ”riktiga” ord kunde de vara säkra på att hundarna inte kände till dem sedan tidigare.

Hundarnas neurologiska respons förvånade forskarna. Med hjälp av datortomografi kunde de se att okända ord orsakade mer neurologisk aktivitet än redan bekanta ord. Hos människan är förhållandet det motsatta.

Den sannolika förklaringen till denna beteendeskillnad är enligt forskarna att hundar vill förstå människan. Förståelse kan dessutom leda fram till olika typer av belöningar. Därför har hundar goda skäl att lära sig nya ord.

Anders

Foto: Emory university