Här är Språkrådets två nya terminologer

Text:

Åsa Holmér (till vänster) och Karin Webjörn är Språkrådets två första terminologer. De får ansvaret för att bygga upp myndighetens terminologiarbete. Båda har tidigare arbetat på Terminologicentrum, TNC.

Vid årsskiftet sker den formella nedläggningen av TNC. Den är en följd av regeringens beslut att flytta ansvaret för svenskt terminologiarbete till Institutet för språk och folkminnen. Myndigheten får också de anslag som tidigare gick till TNC.

Nu har Språkrådet – som är en avdelning inom Institutet för språk och folkminnen – anställt terminologerna Åsa Holmér och Karin Webjörn. Åsa Holmér kommer just från TNC. Även Karin Webjörn har tidigare jobbat på TNC men kommer närmast från Swedish standards institute.

– Det här blir ett lite annat perspektiv eftersom arbetet är inriktat på offentligt terminologiarbete eftersom vi nu är en del av en myndighet. Bland det första vi behöver göra är att titta på vad som redan görs på myndigheterna. En av våra uppgifter kommer att bli att stötta myndigheter, säger Åsa Holmér.

Både Åsa Holmér och Karin Webjörn gjorde sin första dag på det nya jobbet i går. Under en övergångsperiod kommer de att slussa över delar av TNC:s arbete till Språkrådet.

– Vi behöver ta vara på TNC:s material. Bland annat finns ett stort bibliotek som ska överföras hit. Vi ska också fortsätta att driva Rikstermbanken, säger Åsa Holmér.

Karin Webjörn tror att det finns goda möjligheter att vässa terminologiarbetet i den nya miljön.

– Språkrådet bedriver till exempel ett klarspråksarbete som är mycket väl utvecklat. Där kan det finnas goda möjligheter till korsbefruktning, säger hon.

Det var 33 personer som sökte de två terminologtjänsterna på Språkrådet.

Anders