Väljer du Myanmar i stället för Burma?

Text:

Myanmar i stället för Burma lyder numera rekommendationen från Språkrådet. Övergången gjordes i somras. Samtidigt genomförde de etablerade medier som inte redan använde Myanmar samma skifte.

I Språktidningen 7/2018 skriver Språkrådets Ola Karlsson om bakgrunden till bytet. Han skriver att Myanmar och Burma lite förenklat är två stavningsformer av samma namn, där Myanmar återspeglar en mer skriftspråklig form och Burma en mer talspråklig form.

Det var en militärregim som 1989 valde Myanmar till officiell latinsk namnform. I protest mot regimen fortsatte dock oppositionen att använda Burma. Samma val gjorde stora delar av omvärlden i ett slags protest mot regimen.

Nu är militärregimens dagar historia. Men den demokratiskt valda regeringen har inte valt att åter använda stavningen Burma. Eftersom frågan inte längre är politiskt känslig finns enligt Ola Karlsson inte längre det motivet för att behålla Burma.

Kommer du själv att göra samma val och skriva Myanmar i stället för Burma? Rösta här intill!

Anders

Foto: Istockphoto