Graviditeten påverkar kvinnors röster

Text:

Våra röster kan avslöja mycket om oss. Till exempel kan de röja en del om vilken livsfas vi befinner oss i. Med rösten som ledtråd kan man till exempel få en uppfattning om en kvinnas fruktsamhet.

Forskare har länge känt till att kvinnoröster ofta blir mörkare i samband med klimakteriet, efter menopausen. Hos vissa kvinnor kan rösten då sänkas med så mycket som 35 hertz, vilket motsvaras av mer än tre halvtoner.

Nu har en grupp forskare som studerar röstakustik vid University of Sussex, Storbritannien, visat att kvinnors röster dessutom påverkas av barnafödsel. Men dessa röstförändringar varar bara fram till ungefär ett år efter det att barnet har fötts, sedan återgår rösten ungefär till det läge som den hade dessförinnan. Trots att detta är den första vetenskapliga studien av mödrar och deras röster, finns det flera kvinnor som har upplevt förändringen. Den brittiska sångaren Adele (bilden) fick en son 2012, och hon berättar att hennes röst sjönk ”dramatiskt” efter förlossningen. Men vid det här laget börjar hon dock låta som före förlossningen, har hon meddelat.

I sin studie har forskarna använt sig av inspelningar av kvinnor publicerade på internet, före, under och efter graviditeten. Inspelningarna sträcker sig så långt som fem år före och fem år efter graviditeten.Över 600 röstinspelningar från 20 mödrar analyserades – och jämfördes med inspelningar av 20 kvinnor som aldrig hade fött barn.

Resultatet visade att de nyförlösta mödrarnas tonhöjd sjönk i genomsnitt med 44 hertz. En tid efter graviditeten återhämtade sig rösten, men la sig i ändå i ett lägre register än före graviditeten – den hade generellt sjunkit med 14 hertz eller 1,3 halvtoner. Man vet inte säkert vad som orsakar mödrarnas röstförändring, men könshormoner kan ha en direkt effekt på tonhöjden, eftersom de ökar stämbandens massa, vilket gör deras svängningar långsammare.

Maria

Foto: Wikipedia.