Bekanta röster är lättare att förstå – även när vi inte känner igen dem

Text:

En bekant röst har alltid övertaget när det gäller förståelse. Och det förändras inte även när den bekanta rösten manipuleras. Det visar en studie publicerad i Psychological Science.

I en stökig miljö går det ofta bättre att höra vad en närstående person säger. Att vara van vid att lyssna till en människas röst underlättar förståelsen. För att undersöka vad som ligger bakom detta fenomen vände sig forskare i psykologi till elva par. Vissa av dem hade varit vänner en längre tid medan andra hade en kärleksrelation. Gemensamt för paren var att de kände varandra väl och ofta talade med varandra.

Deltagarna spelades in när de läste ett antal meningar. Samma meningar lästes också in av personer som de inte kände. Därefter testade forskarna deltagarnas hörförståelse.

Inte oväntat hade paren lättare att förstå varandras röster. Men skillnaderna försvann inte när rösterna manipulerades. Forskarna varierade tonhöjd och resonans. Trots att paren inte längre kunde identifiera vem som talade – något som var svårare när det var resonansen manipulerades – gick det bättre att förstå den som var bekant i stället för främlingen.

Studien visar enligt forskarna att vi på något sätt samlar information om röster som underlättar förståelsen i bullriga miljöer. Exakt hur detta går till är inte känt. Men de anser att det vore önskvärt om personer som har nedsatt hörsel i större utsträckning kunde få lyssna till bekanta röster, till exempel när det gäller olika röststyrningstjänster.

Anders

Illustration: Istockphoto