Nu får Land’s End en apostrof

Text:

Hittills har Land’s End kunnat skrivas på tre olika sätt. Men i samband med en förändring av valkretsar har politiker i Cornwall nu bestämt sig. Hädanefter ska ortnamnet skrivas med apostrof.

Land’s End är det brittiska fastlandets västliga punkt. Hit kommer varje år stora mängder turister för att bland annat beskåda klippformationerna.

Men hur ortnamnet egentligen ska skrivas har länge varit omdiskuterat. Tre olika varianter förekommer: Land’s End, Lands’ End och Lands End.

Politiker i Cornwall har nu beslutat att det är skrivsättet Land’s End som gäller. Förslaget kom från Sue James, som representerar valkretsen St Just in Penwith. Under arbetet med förslaget konsulterade hon en historiker som rekommenderade skrivsättet Land’s End.

Frågan blev aktuell i samband med en förändring av valkretsar. Antalet ledamöter i den beslutande församlingen i Cornwall ska 2021 bantas från dagens 123 till 87. En av de nya valkretsarna får alltså namnet Land’s End. Beslutet om att införa ett standardiserat skrivsätt var enhälligt.

Anders

Foto: Istockphoto