Kungen ger klartecken till Gustav V:s torg i Huddinge

Text:

Området kring Kungens kurva i Huddinge kommun växer med ny bebyggelse och nya gator. Det var här – i september 1946 – som Gustav V:s chaufför körde i diket efter en jakttur till Tullgarns slott. Kungen kunde oskadd kliva ur bilen. Året därpå öppnade Esso en bensinstation i området. Ägaren kallade platsen Kungens kurva – och det namnet fastnade.

Nu får alltså Gustav V ett torg uppkallat efter sig vid Kungens kurva. Namnet blir just Gustav V:s torg. Beslutet har fattats i kommunens natur- och byggnadsnämnd. Namnet beskrivs som ”unikt i Sverige”.

Under arbetet med namngivningen har kommunen bland annat vänt sig till Institutet för språk och folkminnen. Namnvårdskonsulenten Leila Mattfolk ansåg att samtycke från kungen var nödvändigt eftersom Gustav V inte var att betrakta som en historisk person utan som en viktig medlem av dagens kungafamilj. En annan rekommendation var att överväga om namnet faktiskt skulle uppfattas som en hedersbetygelse åt Gustav V eller som påminnelse om den olycka som gav Kungens kurva dess namn.

Tanken var att namnet skulle ha klubbats redan före sommaren. Beskedet från hovet dröjde dock. Därför fick beslutet vänta till det första sammanträdet efter sommaruppehållet. Sedan kungen gett klartecken är det nu fritt fram för kommunens lantmäteriavdelning att ta namnet i bruk när det anses lämpligt.

En socialdemokrat, en miljöpartist och en vänsterpartist reserverade sig mot beslutet. Övriga ledamöter i nämnden röstade ja till förslaget.

Huddinge kommun beslutade tidigare i år att namnge en gata i samma område efter Ingvar Kamprad. Läs mer om det här.

Anders