J och L är godkända som förnamn

Text:

Bokstäverna J och L kan användas som förnamn. Bägge är enligt Kammarrätten förenliga med svenskt namnskick. Dessutom bör det enligt Kammarrätten råda stor valfrihet om något så personligt som namn.

Hösten 2009 gav Regeringsrätten ett föräldrapar klartecken att ge sonen förnamnet Q. Beslutet fick stor uppmärksamhet. I domen skrev Regeringsrätten att det inte framkommit något som pekade på att namnet skulle väcka anstöt eller orsaka obehag. Det fanns inte heller något som pekade på att namnet var uppenbarligen olämpligt.

Nu har ytterligare två enstaka bokstäver godkänts som förnamn. Dagens Juridik rapporterar att Kammarrätten kör över Skatteverket och tillåter både J och L. Den som ansökte om förnamnet L var en vuxen kvinna. Ansökan om J kom från ett föräldrapar som ville ge sonen detta namn.

Skatteverket hävdar att förnamn som består av enstaka bokstäver inte är förenliga med svenskt namnskick. Kammarrätten anser dock att valfriheten ska vara stor när det gäller något så personligt som namngivning. Kammarrätten håller inte med Skatteverket om att enbokstavsnamn är olämpliga. Därför ska de tillåtas.

Anders

Illustration: Istockphoto