33 vill jobba som terminolog på Språkrådet

Text:

Förra året valde regeringen att flytta ansvaret för terminologifrågor från Terminologicentrum till Institutet för språk och folkminnen. Där blir det Språkrådet som kommer att bedriva arbetet. I ett första skede kommer två terminologer att anställas. Det var 33 personer som sökte de lediga tjänsterna.

– Det är otroligt kompetenta personer, säger Harriet Kowalski, chef för Språkrådet.

Terminologerna kommer att börja på Språkrådet under hösten. Tillsammans med ledningen ska de utarbeta en plan för hur terminologiarbetet ska organiseras och bedrivas. På sikt kan det bli aktuellt att anställa fler terminologer.

– Vi börjar på det här sättet för att kunna bygga och utveckla. Det är viktigt att vi i den här processen ser till så att terminologi blir en del av Språkrådets uppdrag och inte en del i sig, säger Harriet Kowalski.

Terminologicentrum läggs ned vid årsskiftet.

Anders

Foto: Språkrådet