Språket från textilfabrikerna i ny utställning

Text:

Oväsendet i bomullsspinnerierna i brittiska Lancashire var ofta öronbedövande. För att kunna kommunicera med varandra under arbetet utvecklades mee-mawing. En utställning om denna språkform visas i Norrköping i sommar.

På bomullsspinnerierna i Lancashire i nordvästra Storbritannien var det nästan enbart kvinnor som satt vid maskinerna. Att hålla samtal av privat karaktär under arbetet var en omöjlighet. Ljudnivån i fabrikerna var för hög.

Här utvecklades mee-mawing, ett sätt att kommunicera utan att kollegor eller chefer kunde tjuvlyssna. I stället rörde det sig om ett tyst språk. Talarna mimade med överdrivna rörelser. Samtalspartnern lyssnade genom att läsa på läpparna. För att hålla det privat kunde talaren dölja munnen genom att kupa händerna runt den. Genom att rikta sig mot samtalspartnern kunde ingen annan förstå vad som diskuterades.

Den svenska konstnären Kristina Müntzing har under en längre tid intresserat sig för mee-mawing. I sommar visas utställningen Kod på Arbetets museum i Norrköping. Där skildrar hon denna unika språkform i olika konstverk. Utställningen pågår från den 16 juni till den 25 augusti.

Anders

Foto: Kristina Müntzing