Bebisar lyssnar hellre på andra bebisar

Text:

Föräldrar kommer först i andra hand. Bebisar är vid fem månaders ålder nämligen mest intresserade av att lyssna på andra bebisar. De får 40 procent mer uppmärksamhet än mamma.

Amerikanska och kanadensiska forskare har studerat hur bebisar vid fem månaders ålder lyssnar på såväl mamma som jämngamla. Vid denna ålder kan bebisar identifiera vokalliknande språkljud. Ungefär vid samma tidpunkt – men det är även vanligt att det dröjer ytterligare någon tid – kan de också själva börja producera de första ljuden som liknar stavelser, som dada.

Att föräldrar imiterar barnets vokalisationer är positivt för språkutvecklingen. Men föräldrarna är alltså inte lika intressanta som joller från jämnåriga. De bebisar som deltog i testet lyssnade i snitt 40 procent längre på vokalliknande ljud från andra bebisar.

Enligt forskarna verkar bebisar vara särskilt intresserade av just andra bebisar. De tror att det rör sig om en särskild kombination av tonhöjd och resonans som finns just hos barn i denna ålder. Samma tonhöjd från mamman väcker inte samma nyfikenhet.

Studien presenterades vid Acoustical Society of Americas senaste konferens.

Anders

Foto: Istockphoto