Kvinnor och män skvallrar inte om samma saker

Text:

Kvinnor skvallrar mer än män. De tycker dessutom att skvaller är roligare och viktigare. Och det kan inte förklaras av könsstereotyper. Det uppger kanadensiska forskare i psykologi i en studie publicerad i tidskriften Evolutionary Psychological Science.

Ämnena som det skvallras om skiljer sig åt, sättet som det skvallras på är annorlunda och den upplevda nyttan av skvallret är inte heller gemensam. Det hävdar alltså psykologiforskare efter att ha studerat hur 290 personer – kanadensiska studenter i åldern 17 till 30 år – ser på skvaller.

Skvallrets utgångspunkt är att stärka grupper och att skaffa sig information. Det fyller därför en viktig social funktion och bidrar till att skapa relationer.

Men därefter finns det enligt forskarna stora skillnader mellan män och kvinnor. Män skvallrar till exempel oftare om pengar och karriär. Både män och kvinnor skvallrar också gärna om rivaler i kärlekslivet. Kvinnor talar mer om andra kvinnors utseende – medan män i större utsträckning diskuterar andra mäns fysik.

Forskarna beskriver skvaller som ett fenomen som ofta rör sig kring jakten på en partner. Att på olika sätt diskutera rivaler är vanligt. Studien visar att det är något som betraktas som mer accepterat och är mer utbrett bland kvinnor. Kvinnor tycker också att skvaller är viktigare.

Genom historien har skvaller inte sällan behandlats på ett nedlåtande sätt. Det har också kopplats till könsstereotyper. I dag är det många som anser att skvallrets låga status beror på att det traditionellt förknippats med kvinnor – trots att även män skvallrar. Men forskarna hävdar att skvaller bör betraktas som en social färdighet som är avgörande för att skapa relationer – och inte som något negativt.

Anders

Foto: Istockphoto