Vilken är viktigaste frågan om språkriktighet?

Text:

Valet mellan de och dem är enligt svensklärare den språkriktighetsfråga som är besvärligast i undervisningen. I en undersökning gjord av Susanna Karlsson och Lena Lind Palicki var det hela 63 procent som listade de och dem som ett problem.

När Catharina Grünbaum gjorde en liknande undersökning 1976 var det betydligt färre som tyckte att valet mellan de och dem var ett bekymmer. Andra språkriktighetsfrågor som fler nu betraktar som ett besvär är bland annat särskrivningar samt reflexiva och personliga pronomen. Däremot är det färre som uppger att valet mellan innan och före, meningsbyggnad och syftning skapar besvär för elever på högstadiet och gymnasiet.

Vilken språkriktighetsfråga tycker du är mest angelägen i dag? Svarsalternativen har vi hämtat från de nio kategorier som hamnade överst i Susanna Karlssons och Lena Lind Palickis undersökning.

Här kan du läsa hela studien om svensklärarnas syn på språkriktighetsfrågor.

Anders

Foto: Istockphoto