Terminologicentrum läggs ned under 2018

Text:

Terminologicentrum (TNC) läggs ned vid årsskiftet. Beslutet togs vid senaste bolagsstämman. Nedläggningen är en konsekvens av att regeringen flyttat ansvaret för terminologifrågor till Institutet för språk och folkminnen.

Förra året valde regeringen att lägga över ansvaret för terminologifrågor på Institutet för språk och folkminnen. Där pågår nu arbetet med att ta fram en plan för hur den verksamheten ska bedrivas. Regeringens beslut innebar också att bidragen flyttades från TNC till Institutet för språk och folkminnen.

På bolagsstämman den 22 februari klubbades nedläggningen av TNC. Utan de statliga bidragen fanns inte förutsättning för TNC att fortsätta verksamheten på längre sikt. Avvecklingen sker genom frivillig likvidation. Verksamheten upphör vid årsskiftet.

I ett nyhetsbrev från TNC kommenteras beslutet:

TNC har funnits under många år och har med sin värdefulla kompetens bidragit till svensk språk- och terminologiutveckling. Vi ser fram emot ISOF:s fortsatta utvecklingsarbete inom offentlig terminologi i Sverige och önskar dem stort lycka till med detta viktiga arbete.

TNC har arbetat med terminologi sedan 1941. När TNC grundades var det som en förening med namnet Tekniska nomenklaturcentralen. Efter beskedet om ansvarsflytten har många anställda slutat. Vid årsskiftet hade TNC två heltidstjänster fördelade på tre personer.

Här kan du läsa mer om TNC.

Anders