Så störs vi av bakgrundsprat när vi skriver

Text:

Bakgrundsprat är alltid en störande faktor för den som skriver. Men det är när ord och meningar i bakgrundspratet kan uppfattas som det blir riktigt svårt för skribenten att inte förlora koncentrationen. Det visar en avhandling i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.

Det är Marijke Keus van de Poll som har undersökt bakgrundspratets inverkan på personer som sitter och skriver. Hennes slutsats är att tysta arbetsmiljöer är nödvändiga för att kunna skriva effektivt. Bakgrundsprat i öppna kontorslandskap är ständigt en störande faktor.

Men olika typer av bakgrundsprat är olika störande. När det är få som talar och skribenten uppfattar vissa ord och meningar är det som svårast att behålla fokus. När det är många som talar på främmande språk är det lättare att koncentrera sig. Skälet är att bakgrundspratet då bildar ett slags ljudmatta som inte har samma inverkan på uppmärksamheten.

Att just bakgrundsprat är så distraherande beror enligt Marijke Keus van de Poll på att det är processer som kolliderar. Bakgrundsprat där ord och meningar kan urskiljas får hjärnan att börja analysera det som sägs. Det är därför som det inte är lika störande med sorlande bakgrundsprat på främmande språk. Dessutom uppfattas prat som kommer framifrån som mer störande än prat som kommer bakifrån.

Marijke Keus van de Poll studerade även effekten av ljud som används för att maskera bakgrundsprat. Det maskeringsljud som hade störst inverkan var babbel. Ett konstant sorl där skribenterna inte kunde urskilja några ord gjorde att de var lika koncentrerade som när det var tyst. Ljud av vågor uppfattades som behagligare av skribenterna – men de var alltså inte lika effektiva.

Anders

Foto: Istockphoto