Musik på schemat kan vässa språkförmågan

Text:

Elever som har musik på schemat i skolan har skarpare kognitiva förmågor. Dessutom får de bättre resultat i skolan. Nederländska forskare tror att det är musiklektionerna som vässa kognitionen.

Språkförmåga och korttidsminne är några av de kognitiva förmågor som nederländska forskare kopplar till musikundervisning. De har studerat 147 elever i olika skolor i Nederländerna. Vissa hade musik på schemat – ett ämne som inte är obligatoriskt i dag men som ska införas i samtliga grundskolor 2020.

Under två och ett halvt år hade vissa elever både teoretiska och praktiska lektioner i musik. Under samma tidsperiod förbättrades deras kognitiva förmågor avsevärt. De elever som inte undervisades i musik utvecklades inte i samma snabba takt.

Skillnaderna var inte bara de kognitiva förmågorna. Eleverna som hade musik på schemat fick också bättre resultat i skolan. Den sannolika förklaringen är enligt forskarna att de förmågor som vässas av musiklektionerna gör nytta även i andra kognitiva processer och i andra ämnen i skolan.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Neuroscience.

Anders

Foto: Istockphoto