Här är lilla bokstaven som orsakar stora besvär

Text:

g. Men en av dem är det få som kommer ihåg. Och ännu färre som kan skriva korrekt. Det visar en studie vid Johns Hopkins University, USA.

Litet g har två varianter. I skolan är det just varianten g – med en ögla – som lärs ut. I många typsnitt används ett litet g med två öglor. Ibland kallas denna variant glasögon-g.

Trots att glasögon-g är mycket vanligt är det få som kommer att tänka på denna variant. Forskarna frågade 38 personer vilka bokstäver som hade två gemena varianter. Två av dem nämnde g. Bara en av dem kunde skriva glasögon-g.

I nästa steg fick deltagarna läsa en mening som innehöll fjorton glasögon-g. Därefter uppmanades de att skriva den variant av g de hade sett i texten. Sju personer valde fel och skrev g med en ögla. Av de resterande sju var det även här bara en person som lyckades skriva glasögon-g.

I sista etappen fick 25 personer uppdraget att identifiera glasögon-g. Bara sju personer valde rätt bland de fyra alternativen.

Glasögon-g skapar alltså stora problem trots att denna variant används i populära typsnitt som Times New Roman. Men det är inga problem som på något sätt verkar ge avtryck i läsningen. Där finns inget som tyder på att användningen av glasögon-g skulle påverka förståelsen eller hastigheten.

Forskarna tror att förklaringen är att vi inte lär oss att skriva glasögon-g för hand. Därför reflekterar vi inte över att litet g kan skrivas med en eller två öglor. Men flera deltagare föreföll också vara omedvetna om de olika varianterna. Vissa trodde inte på testledarna när de fick veta att det faktiskt fanns två varianter av g.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance.

Anders

Illustration: Johns Hopkins University