Björn Ranelid får Språkförsvarets pris

Text:

Författaren Björn Ranelid får Språkförsvarets pris 2018. Han får priset för att han såväl ”vaktar orden” som han är ”skaparen och innovatören av metaforer och aforismer”. Björn Ranelid gick segrande ur en omröstning bland Språkförsvarets medlemmar.

Björn Ranelid tog emot priset i lördags under en ceremoni på ABF-huset i Stockholm. Han sade att han under sin karriär tilldelats ett femtiotal priser, men att detta var ett av dem som vägde tyngst. Han lovade dessutom att han skulle gå med i Språkförsvaret.

Så här lyder Språkförsvarets motivering till priset:

I ”Guld i strupen” beskriver han sig själv som ”Herden som vaktar orden”. Och det är inte nog med att han vaktar orden, han är också skaparen och innovatören av metaforer och aforismer. I Ranelids språkliga värld väger språket med alla sina nyanser tungt och lätt på samma gång. Tungt eftersom varje ord ska klinga dånande och kraftfullt hos lyssnaren – och lätt för att färdas med läsaren och lyssnaren över kontinenter och tid med tankens hastighet.

Ranelid är också oförbehållsamt skoningslös mot det han kallar slapphet och slarv i språket, mot dem som förvandlar språket till ”en kloak och container.” ”De som är papegojor” och ger ifrån sig betydelselösa läten. För Ranelid är språket kött och blod och har en omisskännlig stil. ”Ranelidska” har med tiden blivit ett eget begrepp som vidgar och skänker nya toner och färgskiftningar till vårt svenska språk.

Ovan kan du se Björn Ranelids anförande efter prisutdelningen. Filmen är stående eftersom den gjordes för våra händelser på Instagram.

Text & foto: Anders