Mer mellanrum ger snabbare läsning

Text:

Större mellanrum mellan bokstäver gör att läsningen går snabbare. Men det är inte den visuella processen som påskyndas. I stället är det i ett senare skede som avståndet mellan bokstäver har betydelse.

Färre fel och bättre flyt är effekten av utökat avstånd mellan bokstäver. Det konstaterar forskare vid Binghamton university, USA, i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Brain Research. De har undersökt elektrofysiologiska responser på läsning av ord med varierande avstånd mellan de bokstäver som ingår i orden.

Slutsatsen är att större mellanrum är en fördel. Läsaren pusslar snabbare och med bättre precision ihop bokstäverna till ord. Men avstånden får inte heller bli så stora att tvivel uppstår om vilka bokstäver som hör ihop genom att bilda ord. Om det b ö r j a r  a t t  s e  u t  s å  h ä r är det inte säkert att läsningen går lättare.

Men det är inte den visuella processen som påskyndas på grund av större mellanrum. Den positiva effekten kommer i stället i själva tolkningsskedet. Här finns internaliserade mönster för hur ord ska se ut – exempelvis vilka bokstavskombinationer som är vanliga respektive omöjliga i ett visst språk. Mer mellanrum underlättade läsningen av ord som bestod av möjliga bokstavskombinationer. Däremot hade avståndet inte samma positiva inverkan när det gällde påhittade ord skapade av omöjliga bokstavskombinationer.

Anders

Illustration: Istockphoto