Hunden tar dig på orden – och tonen

Text:

Den som vill fånga hundens uppmärksamhet ska inte bara använda ett högt röstläge. Det gäller också att använda ord som väcker hundens intresse. Det visar en studie publicerad i tidskriften Animal Cognition.

Ett högt röstläge och starka känslor har sedan tidigare visat sig vara det bästa sättet att kommunicera med hundar. Denna typ av tal får helt enkelt hunden att lyssna. Metoden har liknats vid hur vuxna ofta talar till barn.

Men enligt forskare vid universitetet i York är det inte bara hur människan talar till en hund som har betydelse. Vad som sägs spelar också roll.

Forskarna har undersökt olika kombinationer av röstlägen och innehåll. Inte helt oväntat är det hundanpassade röstlägen samt ord och fraser som hunden ofta hör och sannolikt ser fram emot – som shall we go for a walk? – som väcker mest intresse. Men hundarna brydde sig inte om de talare som bara använde ett högt röstläge. Om de inte sade något som hunden lärt sig uppfatta som relevant var uppmärksamheten lika låg som när relevanta ord sades med ett lågt röstläge.

Anders

Foto: Istockphoto