Språk och dialekter kan behandlas på olika plats i hjärnan

Text:

Kan sättet som olika ord behandlas i hjärnan ge svar på frågan om vad som skiljer språk från dialekter? Det tror forskare i psykologi vid universitetet i skotska Dundee. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cognition.

Att dra tydliga gränser mellan språk och dialekter är sällan enkelt. I slutändan är det ofta snarare en politisk fråga om vad som ska betraktas som ett språk och vad som ska betraktas som en dialekt. Men forskare i psykologi har alltså hittat något som de anser är en genväg till gränsdragning mellan språk och dialekt.

I studien undersöktes hur testpersoner – i det här fallet talare av skotsk engelska – reagerade på olika ord. Forskare följde hur hjärnan bearbetade ord typiska för skotsk engelska och brittisk engelska. Slutsatsen var att de dialektala orden inte hanterades annorlunda.

Deltagarna fick i testet titta på bilder på olika föremål. När de fick höra den dialektala benämningen på ett föremål gick det långsammare att hitta den standardengelska benämningen för samma föremål. ”Översättningen” mellan skotsk engelska och brittisk engelska försenade alltså processen.

Motsvarande försök har tidigare gjorts med personer som talade både engelska och spanska. När de hoppade mellan språken gick det fortare om de fick hjälp – alltså om de till exempel fick höra det spanska ordet för det föremål som de skulle identifiera på engelska.

Forskarna tolkar detta som att de tvåspråkiga letar i två skilda ordförråd. Men dialekttalarna söker i samma ordförråd – och det är därför som ”översättningen” mellan skotsk engelska och brittisk engelska distraherar och försenar.

Anders

Foto: Istockphoto