Osquldas väg blir Malvinas backe

Text:

Malvinas backe blir det nya namnet på Osquldas väg i Stockholm. Beslutet har klubbats i stadsbyggnadsnämnden. Namnändringen kommer efter kritik mot att Osquldas väg står för ”kränkande värderingar”.

Året var 1965 när gatan Osquars backe namngavs vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. När det hade gått 25 år fick gatan en kvinnlig motsvarighet, nämligen Osquldas väg. Osquar och Osqulda är benämningen på manliga respektive kvinnliga teknologer på KTH.

Eftersom namnet har funnits sedan 1990 innebär det enligt stadsbyggnadskontoret att det har vunnit hävd. Ändå väljer nu majoriteten i stadsbyggnadsnämnden att gå på stadsbyggnadskontorets linje och byta namn. Osquldas väg blir i stället Malvinas backe. Det tidigare namnet beskrivs av stadsbyggnadskontoret som ”ett uttryck för kränkande värderingar”.

Debatten började i november förra året då Stockholms stad fick in skrivelser där det uppmanades till ett namnbyte. Osquldas väg beskrevs som ett namn som representerade en sexistisk kultur på KTH. Även KTH:s ledning stämde i en skrivelse in i kritiken:

Det har under flera år upplevts som problematiskt för både anställda och studenter på KTH att ha en adress inom campus med namnet Osquldas väg. Namnet har sitt urspring i en studentkultur med sexistiska inslag, och uppfattas som ett uttryck för kränkande värderingar om kvinnor.

KTH:s första förslag till nytt namn var Harriet Ryds väg. Hon var den första kvinnliga professorn på KTH, men det brukar inte anses förenligt med gott namnskick att namnge gator efter levande personer. Valet föll i stället på Malvinas backe. Malvina är en förening för kvinnliga teknologer på KTH. Den fick sitt namn efter att ha bildats på Malvinas namnsdag den 28 november 1986.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet i stadsbyggnadsnämnden.

Anders

Foto: KTH