Molly vanligaste hundnamnet i Sverige

Text:

Molly är etta på hundarnas egen namntopp. Avståndet till tvåan Bella är fortfarande stort – men Bella tassade sig under 2017 lite närmare Molly. Det visar statistik från Jordbruksverket.

I Jordbruksverkets register över hundar i Sverige finns nu 895 000 djur. Molly har varit det vanligaste namnet ända sedan 2006. Namn som visade framtassarna och klättrade på listan under 2017 var bland annat Sigge, Maja, Sally och Charlie.

Det populäraste namnet under förra året var Bella. Vid årsskiftet var det totalt 5 686 svenska hundar som lystrade till detta namn, en ökning med 424 bärare jämfört med 2016. Molly är dock ohotad som etta på namntoppen med 7 699 bärare, en ökning med 348 bärare.

Anders

Foto: Istockphoto