Därför ändrar vi tonhöjd efter social status

Text:

Lägre tonhöjd i självsäkra stunder – och högre tonhöjd när samtalspartnern har hög social status. Så förändras människors tal under anställningsintervjuer. Det visar en forskarstudie publicerad i PLOS ONE.

Att människor ändrar tonhöjd efter situation är känt sedan tidigare. Nu fastslår forskare i psykologi vid University of Stirling, Storbritannien, att förändringar påverkas av social status. Tonhöjd är ett sätt att både visa dominans och underkastelse.

Testpersonerna fick vara med om fejkade anställningsintervjuer. Både män och kvinnor anpassade sina röster efter olika situationer. När intervjuaren uppfattades som dominant använde de högre tonhöjd. Detta är enligt forskarna ett sätt att visa underkastelse. Den som gör på detta sätt vill signalera att den inte utgör något hot mot en person som har hög status. När deltagarna fick frågor som var svåra och personliga använde de lägre tonhöjd.

Men det fanns vissa undantag. Människor som själva uppfattar sig som dominanta – och som inte drar sig för att använda manipulation och hot för att nå högre status – använder i regel en lägre tonhöjd. De förändrar inte heller tonhöjden när de talar med en person som har hög status. Detta betyder enligt forskarna att de sannolikt känner sig lugna i en situation där många andra skulle känna sig osäkra.

Anders

Foto: Istockphoto