Tvåspråkiga vet vem som talar

Text:

Barn som talar två språk kan snabbare än enspråkiga skilja en röst från en annan. Det fastslår språkforskare vid NYU Steinhardt i USA.

I en studie fick 41 barn visa upp sin förmåga att särskilja och identifiera röster. Drygt hälften av barnen talade bara engelska, resten talade både engelska och något annat språk. Detta andra språk var dock inte tyska.

Alla ungar fick lyssna på engelska ord, uttalade med tysk brytning. Sedan fick de höra motsvarande ord på tyska. Forskarna frågade därefter om det engelska och det tyska ordet yttrades av samma person eller av olika personer.

I ett annat test fick barnen se tre tecknade figurer som pratade med varandra. När barnen sedan fick höra ett enskilt ord skulle de pricka in vilken av figurerna som rösten tillhörde.

Det blev tydligt att de tvåspråkiga barnen snabbare kunde både särskilja och identifiera rösterna. Förklaringen kan vara att de tvåspråkiga har större vana vid att höra både bruten engelska och främmande språk.

Studien är publicerad i Bilingualism: language and cognition.

Maria

Foto: Istockphoto