Språkkurs ingen garanti mot demens

Text:

Det finns bara fördelar med att tala flera språk. Men det finns också många felaktiga föreställningar om skillnaderna mellan flerspråkiga och enspråkiga. På webbplatsen forskning.se avlivar Niclas Abrahamsson, professor i svenska som andraspråk, några spridda myter om flerspråkighet.

1. Det finns stora kognitiva fördelar med att kunna flera språk.

Visst finns det studier som visar att tvåspråkiga barn är lite mer flexibla i sitt tänkande och lite bättre på problemlösning. ”Men det är ofta väldigt små skillnader som bara förekommer hos vissa av barnen”, säger Niclas Abrahamsson.

2. Flerspråkiga slipper demens.

Detta är också en sanning med modifikation: det går inte att bevisa att det är just flerspråkigheten som har skonat personerna från sjukdomen – det kan lika gärna ha att göra med deras kost- och motionsvanor, eller något helt annat.

3. Det är alltid lättare för flerspråkiga att lära sig nya språk.

Niclas Abrahamsson framhåller att det är så mycket annat som spelar in för att man ska ta till sig ett språk, som i vilken ålder man lär sig språket och i vilken miljö man befinner sig.

Maria

Foto: Istockphoto