Veckans nyord: kompetensutvisning

Text:

Små misstag kan leda till att personer med kunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden tvingas lämna Sverige. Fenomenet kallas kompetensutvisning.

Inom branscher som it och teknik råder ofta brist på personer med rätt kvalifikationer för lediga tjänster. Många företag anställer därför personer som kommer till Sverige från andra länder för att jobba. Trots att behovet inte försvunnit måste vissa ändå lämna landet eftersom de inte får förlängt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.

Skäl till avslag är att regler inte följts till punkt och pricka. Det kan vara en arbetsgivare som glömt betala en försäkring eller tjänstepension eller en anställd som tagit för lite semester.

Reglerna är till för att skydda anställda. Kritiker hävdar nu att nitisk tillämpning av reglerna får motsatt effekt. Det handlar om kompetens som försvinner ur landet – något som försämras svenska företags konkurrenskraft. Så här skriver Svenska Dagbladet:

Förutom att avskräcka efterfrågad arbetskraft från Sverige, kan kompetensutvisningar göra företagen mindre benägna att anställa utländsk arbetskraft.

Nya Wermlands-Tidningen tar upp frågan i en ledare:

IT-experten Usman Asif, som beskrivs som en oersättlig medarbetare av sin arbetsgivare, hotas även han av utvisning på grund av att Migrationsverket anser att han tagit ut för lite semester. Listan med kompetensutvisningar har nu blivit väldigt lång.

I Dagens Nyheter diskuterar Kristina Lindquist ordet kompetensutvisning. Hon anser att det återspeglar ett annat fenomen i samhällsdebatten:

Och de så kallade kompetensutvisningarna är en skandal i mänskliga termer. Men detta fokus på hur vi behandlar lönsamma individer pekar också ut en större tendens, där hela migrationsdebatten tycks ha blivit en fråga om plus och minus. Invandrare beskrivs antingen som en apokalyptisk förlustaffär för Sverige – eller som en ekonomisk tillgång.

Kompetensutvisning är belagt i svenskan sedan juli i år.

Anders

Foto: Istockphoto