Vandrande jude och judekörs får nya namn

Text:

Vandrande jude blir skvallerreva och judekörs blir japansk lykta. Skälet till bytet är att namnen kan uppfattas som stötande. Det uppger Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i ett pressmeddelande.

Efter påstötningar från handeln föreslår Svensk kulturväxtdatabas, SKUD, att växterna vandrande jude och judekörs får nya namn. De föreslagna namnen är skvallerreva respektive japansk lykta. I pressmeddelandet skriver de att de gamla namnen riskerar att väcka anstöt, men att det inte varit avsikten med dem:

Namnansvariga i SKUD är lyhörda för den typen av synpunkter men vill samtidigt påtala det beklagliga i att namn som från början inte alls var avsedda att väcka anstöt utan tvärtom var givna för att berika vårt språk med ofta underfundiga, historiskt förankrade och relevanta namn nu misstänkliggörs både genom okunskap och på grund av omdömeslösa personers agerande.

Judekörs är belagt i svenskan sedan 1600-talets mitt. Den tillhör familjen potatisväxter och påminner om kapkrusbär. Frukten omges ett orange foderblad. Det är detta foderblad som gett växten namnet judekörs eftersom det ansetts likna en huvudbonad som använts av judar. Det namn som nu föreslås, japansk lykta, har använts parallellt under en längre tid.

Vandrande jude har fått sitt namn från Ahasverus, en skomakare i Jerusalem som ska ha nekat Jesus vila under vandringen till Golgata. Ahasverus dömdes därför till att vandra ända till domedagen. Vandrande jude sticker ut som revor – och växten kan alltså sägas vara en vandrare. Samma egenskap är inspirationskälla till det nya namnet skvallerreva. Den sprider sig nästan lika snabbt som skvaller kan färdas. På finlandssvenska kallas växten ibland just skvaller.

Anders

Foto: Istockphoto