Valentina och Elias populärast i Liechtenstein

Text:

Valentina och Elias var de populäraste förnamnen i Liechtenstein 2016. Bägge namnen gavs till fem nyfödda. I hela landet föddes 378 barn under förra året.

Furstendömet Liechtenstein har 38 000 invånare. De senaste åren har antalet nyfödda barn varit i snitt ett om dagen. Det betyder att det inte krävs många nya bärare för att ett förnamn ska bli årets populäraste. Förra året föddes 192 pojkar och 186 flickor.

Under 2016 var Valentina det populäraste flicknamnet och Elias det populäraste pojknamnet. Bägge gavs till fem nyfödda. Elias var i topp även 2015 då namnet gavs till sju nyfödda pojkar. Valentina var tvåa 2015 – och då var det två flickor som fick namnet.

Tvåa bland pojkarna förra året var – med fyra nya bärare var – Leo, Liam, Mateo/Matteo och Samuel. Tvåa bland flickorna var Nina, ett namn som även det fick fyra nya bärare.

Det var 36 pojknamn och 34 flicknamn som förra året gavs till minst två nya bärare.

Statistiken sammanställs av Amt für Statistik.

Anders

Foto: Istockphoto