Religion färgar språket på Facebook

Text:

Devil, happy och family är ord som oftare dyker upp när det är en religiös person som skriver på Facebook. Fuck, shit och actually är vanligare när det är en icke-troende som uttrycker sig. Det visar en studie publicerad i Social Psychological and Personality Science.

På Facebook finns stora skillnader i språkbruket mellan troende och icke-troende. Det konstaterar forskare i psykologi efter att ha studerat vilka ord drygt 12 000 amerikaner och britter använder i sina inlägg. De troende delades in i grupperna kristna, hinduer, muslimer och buddhister.

Positiva känslor och ord med koppling till familj kännetecknade de troendes språk. Även religion tog stor plats. Här var det ord som devil, prayer, church, lord, happy, love, thankful, smile, family och friend som stack ut.

Bland de personer som inte var troende var ord förknippade med negativa känslor och tankeprocesser betydligt vanligare. Där fanns allt från fuck, shit och kill till reasons, actually och apparently. Men här fanns också ovanligt gott om adjektiv som epic och awesome och om utrop som wtf och oh.

Materialet var inte tillräckligt stort för att kunna fastslå skillnader mellan olika grupper av troende. Det hoppas forskarna kunna göra i framtiden.

Anders

Foto: Istockphoto