Hur hälsar du i biljettkassan?

Text:

Hej är svenskans vanligaste hälsningsfras. Åtminstone i biljettkassor är det hej som dominerar både i sverigesvenska och i finlandssvenska. Det konstaterar språkforskarna Jenny Nilsson och Catrin Norrby efter att ha studerat hur kunder hälsar på personalen i biljettkassor.

Men vilken hälsningsfras skulle du själv använda i samma situation? Föredrar du kanske goddag, hallå eller tjenare? Rösta här!

Anders

Foto: Istockphoto