Vänsterhänta har lättare att förstå andra vänsterhänta

Text:

Hur fort det går att förstå olika tecken beror i vissa fall på om talaren är höger- eller vänsterhänt. Det visar en studie från University of Birmingham publicerad i tidskriften Cognition.

Det är brittiska forskare som studerat hur snabbt 43 talare av brittiskt teckenspråk förstår olika tecken. Bland deltagarna fanns både höger- och vänsterhänta. De fick se samma tecken göras av både höger- och vänsterhänta.

När det gällde enhandstecken, alltså tecken där bara en hand används, gick det för samtliga snabbare att förstå när talaren var högerhänt. Detta ansåg forskarna vara ett väntat resultat eftersom betydligt fler är högerhänta.

Men samma sak gällde inte för tvåhandstecken, tecken där bägge händerna används. De vänsterhänta deltagarna hade lättare att förstå tvåhandstecken där den vänstra handen var dominant. På samma sätt gick det snabbare för högerhänta att förstå tvåhandstecken där den högra handen var dominant.

Förklaringen är enligt forskarna troligtvis att det egna språket – i det här fallet vilka roller händerna har i tvåhandstecken när de inte utför samma rörelser – ändå har viss betydelse för förståelsen.

Anders

Foto: Istockphoto