Vegetariskt – med eller utan animalier?

Text:

Vad betyder egentligen ordet vegetarisk? Enligt Reklamombudsmannen kan något som är vegetariskt både innehålla och vara fritt från animaliska produkter. Flera beslut från Reklamombudsmannen visar att det är sammanhanget som avgör betydelsen.

Svenska Akademiens ordlista definierar vegetarisk som ’kost ur växtriket, jämte mjölk- och äggprodukter’. Den som är vegetarian är ’person som enbart äter föda från växtriket jämte i vissa fall mejeri- och äggprodukter’. I Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien används definitionerna ’som (uteslutande) består av vegetabilier och vanl. äv. mjölkprodukter’ respektive ’person som inte äter kött eller fisk men däremot vanl. mjölk- och äggprodukter’.

Adjektivet vegansk definieras inte i någon av ordböckerna, men vegan är enligt Svenska Akademiens ordlista ’person som bara äter föda från växtriket’. Svensk ordbok använder samma definition – med undantag för enbart i stället för bara.

Enligt ordböckerna finns alltså en tydlig skillnad mellan vegetarian och vegan. Det som är veganskt innehåller inga animaliska produkter, medan det som är vegetariskt kan innehålla mjölk- och äggprodukter. Livsmedel som innehåller mjölk men inga andra animalier kallas laktovegetariska. På samma sätt talas det om ovovegetariska livsmedel när de innehåller ägg men inga andra animalier. Och livsmedel som innehåller både ägg och mjölk – men inga andra animaliska produkter – är lakto-ovo-vegetariska.

Innebörden i vegetarisk har den senaste tiden vid flera tillfällen prövats av Reklamombudsmannen. Flera företag har fällts för att ha kallat livsmedel vegetariska när de innehållit ägg- eller mjölkprodukter. Enligt Reklamombudsmannen kan konsumenter i vissa sammanhang förvänta sig att det som är vegetariskt innehåller animalier. Ett sådant fall är vegetarisk pizza. Här bör konsumenten förutsätta att den innehåller ost. I andra sammanhang sätter Reklamombudsmannen likhetstecken mellan vegetarisk och vegansk.

Ett företag som fällts är Lidl. I ett reklamblad kallades livsmedel innehållande ägg- och mjölkprodukter vegetariska. I reklamen användes påståendet 100 % vegetariskt. Reklamombudsmannen ansåg att påståendena var vilseledande. Här gällde det sojabullar, färs, burgare och grönsaksschnitzel – livsmedel där konsumenter till skillnad från pizza inte kan förvänta sig animaliska ingredienser.

Med samma argument frias och fälls Felix. Anmälan gäller produkterna Halloumi hotpot och Mexican rice bowl från serien Felix Veggie, som bägge innehåller ost. Konsumenterna förutsätts känna till att halloumi är en ost. Därför frias Halloumi hotpot. Däremot fälls Mexican rice bowl. Marknadsföringen anses vara vilseledande eftersom det inte är uppenbart att ost är en av ingredienserna.

Även Max frias och fälls av Reklamombudsmannen. En annons med texten Fem vegetarianer och en vegan frias. Här presenteras sex nya rätter. Sammanhanget gör enligt beslutet att det är uppenbart att fem av dem innehåller animaliska produkter. Snabbmatskedjan fälls för en annons som talar om Världens första vegetariska Max och en helt vegetarisk restaurang. Enligt beslutet ger marknadsföringen felaktigt intrycket av att vara helt fri från animalier.

Sammanhanget friar både Ica och Plaza Restaurants. Ica talar i en annons med extrapriser på keso, smör och ägg om Vego glädje. Enligt Reklamombudsmannen känner konsumenter i regel till att detta är animaliska produkter. Samma motivering används för Plaza Restaurants, som på lunchmenyerna har ett Veg. alt. Även här bör konsumenterna känna till att de livsmedel som nämns – smör, keso och tagliatelle – innehåller animaliska produkter.

Ordböckerna är alltså entydiga. Men i reklamens värld är det inte lika självklart vad som är vegetariskt.

Anders

Foto: Istockphoto