Stora brister i utbildning i minoritetsspråk

Text:

Både lärare och sökande saknas för att Sverige ska ha en komplett utbildningskedja för de fem nationella minoritetsspråken. Det visar en rapport från Universitets- och högskolerådet.

Universitets- och högskolerådet presenterade i dag en rapport om utbildningen i de nationella minoritetsspråken: finska, meänkieli, jiddisch, samiska och romska. Slutsatsen är att Sverige inte lever upp till de minoritetspolitiska målen. Utbildningsutbudet är otillräckligt – och dessutom är intresset ljummet för vissa av de utbildningar som finns.

Huvudproblemet är att det saknas en utbildningskedja för minoritetsspråken. Det innebär att det saknas lärarutbildningar på en eller flera nivåer.

Bäst är situationen för finska, som också är det största minoritetsspråket. Där finns också flest studenter. Sämst är läget för romska och jiddisch. Det finns varken lärarutbildning i romska eller utbildning i romsk kultur. Och intresset för de kurser som finns i jiddisch är litet. Det kan enligt rapporten bero på att minoritetsgruppen är liten och att många i stället lär sig hebreiska.

För samiska och meänkieli är situationen något bättre, även om bristerna i utbildningsutbudet alltjämt är stora. Intresset för att läsa nybörjarkurser i meänkieli har vid vissa tillfällen varit betydligt större än antalet platser.

Anders

Foto: Istockphoto