Snabbsnackare får inte mer sagt

Text:

Den som pratar snabbt får sällan ur sig mer information än den som pratar långsamt. En snabbsnackares yttranden innehåller i regel mindre information. Det visar en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cognition.

Snabbsnackare och långsampratare är i själva verket ganska lika. Snabbsnackarens kännetecken är användningen av betydligt fler ord, men det innebär alltså inte att snabbsnackaren förmedlar mer information. Ofta är yttrandena från bägge typer ungefär lika informationstäta.

Den som talar fort använder fler vanliga ord och enkel meningsbyggnad. Många av orden fungerar närmast som utfyllnad och förmedlar ingen eller lite information. Den som talar långsamt använder däremot fler ovanliga och långa ord. Långsamprataren använder också fler passivkonstruktioner.

Att bägge typer förmedlar ungefär lika mycket information skulle enligt studien kunna betyda att det finns en omedveten kunskap om vilken informationstäthet som passar mottagaren bäst.

Mäns yttranden är i genomsnitt något mer informationstäta än kvinnors. En tänkbar förklaring är att kvinnor i större utsträckning försäkrar sig om att lyssnaren förstår vad som sägs.

Anders

Foto: Istockphoto