Människan gillar poesi – utan att veta om det

Text:

Att förstå poesi är inte nödvändigt för att uppskatta den. Och det är heller inte ens nödvändigt att vara medveten om den för att den ska uppskattas av hjärnan. Det fastslår forskare i psykologi vid universitetet i walesiska Bangor.

Många författare och läsare har genom åren hävdat att poesi kan uppskattas utan att förstås. Det är en uppfattning som walesiska forskare nu anser sig ha bevisat. Rönen publiceras i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychology.

För att undersöka poesins verkningskraft fick deltagarna lyssna till meningar på walesiska som antingen följde eller bröt mot cynghanedd, ett traditionellt walesiskt versmått som har medeltida rötter. Cynghanedd brukar beskrivas som ett av de mest komplexa versmåtten med komplicerade mönster för rim och allitteration.

Deltagarna fick själva klassa meningarna som bra eller dåliga. Det visade sig att de meningar som följde cynghanedds regler genomgående fick positiva omdömen. Meningar som bröt mot reglerna fick sämre gensvar.

Samtidigt studerade forskarna deltagarnas hjärnaktivitet. När de fick höra meningar konstruerade enligt cynghanedds regler svarade hjärnan med en elektrofysiologisk respons som uteblev när meningarna inte följde reglerna. Detta var dessutom något som skedde omedvetet. Även när deltagarna gav tummen ned åt en regelrätt mening på cynghanedd så reagerade hjärnan gillande.

I poesi finns alltså versmått som hjärnan gillar – utan att innehavaren av hjärnan är medveten om det.

Anders

Illustration: Istockphoto