Alice och Oscar populäraste namnen i Sverige

Text:

Alice och Oscar toppar listan över populära förnamn i Sverige. Årets klättrare är Alicia och Frans. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån.

Både bland pojkar och flickor skedde under 2016 ett tronskifte. Alice övertar första platsen – för femte gången i historien – medan 2015 års etta Elsa faller tillbaka till fjärde plats. Bland pojkarna är det William som får maka på sig till förmån för Oscar.

Under 2016 fick 910 flickor förnamnet Alice. 879 pojkar gavs namnet Oscar.

Trots många platsskiften på tio i topp fortsätter namntoppen att vara stabil. Bara tre nya namn tar plats på topp tio – Alicia bland flickorna och Alexander och Noah bland pojkarna.

Årets klättrare är Cleo och Frans. Namnet Cleo gavs till 160 flickor och namnet Frans till 222 pojkar.

Cleos intåg bland de 100 populäraste namnen innebar att bland annat Tindra försvann från listan. Kanske för att tindra nu blivit allt vanligare som verb i betydelsen ’använda dejtningappen Tinder’?

En annan trend som inte minskar i styrka är intresset för unika namn och unika stavningar. Under 2016 fick 8 procent av flickorna och 7 procent av pojkarna namn som de var helt ensamma om.

Anders