Sista språkvårdaren i svensk press sägs upp

Text:

Ingrid H Fredriksson, språkvårdare på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, förlorar sin tjänst i koncernens nya sparpaket. Därmed försvinner den sista språkvårdaren från svensk press.

Tretton redaktionella tjänster försvinner vid nyår från Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. En av dem som drabbas är språkvårdaren Ingrid H Fredriksson (bilden). Hon har de senaste åren varit unik i sitt slag i svensk press eftersom ingen annan haft en person som arbetat heltid med enbart språkvård.

– Det har fungerat som en kvalitetsstämpel och det har varit en tydlig signal om att vi tycker att språket är viktigt. Hon har också en språkspalt som är mycket uppskattad, säger Jan Samuelsson, ordförande för Sydsvenskans journalistklubb.

Inför beslutet om nedskärningarna skrev en majoritet av redaktionen på en namninsamling med krav på att språkvårdartjänsten skulle skonas. Journalistklubben föreslog även att tjänsten skulle bantas till halvtid internt, och att Ingrid H Fredriksson skulle använda den andra halvtiden till att i tidningens regi arbeta med externa uppdragsgivare. Men ledningen nappade inte på idén.

– Det är otroligt tråkigt att de inte såg potentialen i det, säger Jan Samuelsson.

Enligt Jan Samuelsson är det i dag många läsare som klagar på språkfel i tidningen. När arbetstempot för journalisterna blir allt högre ökar också risken för att vanliga slarvfel som stavfel och syftningsfel inte upptäcks.

– Väldigt många tycker att det är störande. Att ta bort språkvårdstjänsten gör det naturligtvis inte bättre. Ett dåligt språk riskerar att påverka tidningens trovärdighet. Jag tycker att man från ledningen tar för lätt på vikten av kvalitet.

Sydsvenskans chefredaktör Pia Rehnquist säger att besparingarna är nödvändiga. Ledningen har inför beslutet att slopa språkvårdstjänsten ställts inför svåra val.

– Jag är inte glad över att behöva fatta det här beslutet, men som många andra tidningar har vi en pressad ekonomisk situation. Det handlar om prioriteringar där vi måste värna det lokala och regionala nyhetsarbetet.

Inför beslutet har Pia Rehnquist haft samtal med Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet för att utbyta erfarenheter. Ingen av de tre tidningarna har de senaste åren haft någon anställd som arbetat enbart med språkvård. Ändå håller texterna enligt Pia Rehnquist hög kvalitet.

– Jag har därför gott hopp om att vi ska kunna hantera det här på ett annat sätt, säger hon.

Nu blir public service-bolagen SR och SVT ensamma bland svenska medier om att ha heltidsanställda språkvårdare.

Anders

Foto: Håkan Röjder