Ordval på Twitter avslöjar användaren

Text:

Valet av ord på mikrobloggen Twitter avslöjar ofta användaren. Läsare kan med ganska god träffsäkerhet avgöra skribentens kön, utbildning och politiska sympatier. Men läsarna generaliserar i överkant.

Cute, love, wonderful och feelings är ord som får läsare att tro att en kvinna sitter vid tangentbordet. Samma sak gäller flitig användning av utropstecken. Män tros däremot vara mer förtjusta i kolon. Och de förutsätts skriva mer om företeelser som state, news, history och ebola.

Bakom dessa slutsatser står forskare i psykologi vid universitet i USA, Australien och Tyskland. Studien är publicerad i tidskriften Social Psychological & Personality Science.

Deltagarna fick läsa anonymiserade inlägg från mikrobloggen Twitter. Med ordvalet som utgångspunkt fick de gissa skribentens kön, utbildning och politiska hemvist.

Träffsäkerheten var hög. Men deltagarna tenderade att övergeneralisera. De stereotyper som de föll tillbaka på stämde ofta. Däremot missade de många gånger att upptäcka när stereotypen var osann.

Deltagarna räknade med att högutbildade nästan aldrig skulle svära, vilket bara var en halv sanning. Visserligen svor personer som inte gått college något mer, men även personer som disputerat använde svordomar.

Ord som förknippades med känslor och närhet – som you, your, friends och beautiful – bedömdes i regel vara skrivna av kvinnor. Dessa troddes i sin tur vara liberaler på grund av detta ordval. Inlägg om teknik, nyhetshändelser och sport – innehållande typiska ord som research, mobile, media och tech – troddes för det mesta ha män som avsändare. Dessa tillskrevs konservativa värderingar.

Anders

Foto: Istockphoto