Domare skriver klarspråk i vårdnadstvist

Text:

En dom från familjerätten i Liverpool har de senaste veckorna fått uppmärksamhet i Storbritannien. Skälet är att domaren Peter Jackson medvetet skriver så att de 10- och 12-åriga barnen ska förstå domslutet. I sociala medier hyllas domen för sitt tydliga och raka språk.

Peter Jackson avgjorde nyligen ett vårdnadsärende mellan Lancashire och en brittisk familj – en man, en kvinna och fyra barn. Mannen hade på senare tid radikaliserats och det fanns farhågor om att han ville ansluta sig till Islamiska staten. Kommunen befarade att han skulle försöka ta med sig barnen till Syrien.

Mannen ska enligt domen ha agerat hotfullt vid flera tillfällen. Både en lärare och flera personer i den lokala muslimska församlingen ska ha vänt sig till myndigheterna och varnat för honom. Han ska också ha dömts för att illegalt ha köpt vapen och ammunition.

Inledningsvis skriver Peter Jackson att han anpassat texten efter barnen och kvinnan i familjen. Ibland kompletterar han texten med avsnitt i ”legal language”. Så här resonerar Peter Jackson i domen om Mr A, mannen i familjen:

After thinking carefully about this and listening to everyone, I do not agree with Mr A at all. People are not out to get him. His problems are his own fault. I do not know why he was trying to buy guns and whether he is dangerous to everyone. The jury will decide about that. What I am clear about is that he is dangerous to the children and their mother because of the way he behaves and because the mother is not able to stop him. There is a good side to Mr A – everyone has a good side – and this makes it hard for H and A and their mother to see what he is really like.

I domen analyserar Peter Jackson dessutom innebörden av en smilis. Enligt The Telegraph är det sannolikt första gången som en domare för en liknande diskussion i en dom:

The mother left a message in the caravan for the father’s sister, who I will call the aunt. It told her how to look after the family’s pets. The message said that the family would be back on 3 August. It has a ☺ beside the date. After the family left, the police searched the caravan. They found the message and say that the ☺ is winking, meaning that the mother knew they wouldn’t be coming back. I don’t agree that the ☺ is winking. It is just a ☺. The police are wrong about that, and anyhow they didn’t find anything else when they searched the caravan.

I Sverige definierar Språkrådet klarspråk som ’myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk’. Om Peter Jacksons språk lever upp till den formella definitionen kan alltid diskuteras, men sällan har en dom förefallit så mottagaranpassad som denna.

Anders

Foto: Istockphoto